Komponenteninteraktionsmuster - Third Party Binding, Pattern (2)
Author: Dirk Materlik, Lukasz Pekacki - created with KPresenter