Komponenteninteraktionsmuster - Third Party Binding, Pattern
Author: Dirk Materlik, Lukasz Pekacki - created with KPresenter